– weboldallal kapcsolatos adatkezelésről –

I. Közös adatkezelők személye, elérhetőségei

 

Név Répási Károly egyéni vállalkozó „kisadózó” Marlok Róbert egyéni vállalkozó „kisadózó”
Székhely 1094. Budapest Liliom utca 46. 2/5 1086 Budapest, Lujza utca 27-29
Nyilvántartási szám 50813876 BU68959571
Adószám 67823585-1-43 68959571-1-42
Telefonszám +36 30 392 2016
E-mail cím info@pamutbetyarok.hu
Honlap cím https://pamutbetyarok.hu/

Adatkezelők közös adatkezelőnek minősülnek a jelen tájékoztatóban foglalt adatkezelések vonatkozásában, melyre tekintettel a továbbiakban közös adatkezelők együttesen, mint Adatkezelő kerülnek hivatkozásra.

A jelen weboldallal kapcsolatos adatkezelésekről az Adatkezelő, mint a https://pamutbetyarok.hu/domain név alatt elérhető weboldal és aloldalainak – továbbiakban: weboldal – üzemeltetője ezúton teszi közzé a weboldal és a weboldalhoz kapcsolódó szolgáltatások keretében végzett adatkezelésre vonatkozó tájékoztatását. Az érintettek jelen tájékoztatót adatkezelő székhelyén, valamint adatkezelő weboldalán korlátozás nélkül elérhetik.

II. Kik az Érintettek, kire vonatkozik jelen Tájékoztató?

Érintett minden, bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy, aki Adatkezelő weboldalát felkeresi, illetve aki felveszi a kapcsolatot Adatkezelővel közösségi oldalain (Facebook, Instagram).

III. Mit tartalmaz jelen Tájékoztató?

Tájékoztatást

 • az Adatkezelő által gyűjtött, Önt azonosító adatokról;
 • arról, hogyan használja fel ezeket az adatokat Adatkezelő;
 • azon jogalapokat, amelyek alapján az adatok kezelése történik;
 • mindazok felsorolását, akikhez az adatok továbbításra kerülhetnek; és
 • arról, hogy hogyan történik az adatok tárolása;
 • arról, hogy milyen jogai vannak Önnek az Adatkezelő általi adatkezelések tekintetében.

A jelen Szabályzat tartalmazza továbbá az Ön adataira és magánszférájára vonatkozó további fontos információkat. Amennyiben a jelen Tájékoztató bármely pontja ellentétes lenne a magyar jogszabályokkal, a magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Adatkezelő, mint adatkezelő az Ön személyes adatait a hozzájárulás, az adattakarékosság, az adatbiztonság és a bizalmasság elve szerint, a vonatkozó jogszabályok és különösen a 2018. május 25-től kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelettel (az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete; “General Data Protection Regulation” – a továbbiakban: a „GDPR”) összhangban kezeli.

 

Kérjük figyelmesen olvassa el a jelen Tájékoztatót annak érdekében, hogy megértse, hogy hogyan kezeljük a személyes adatait.

A weboldalra látogatással és az „Elfogadom” gomb megnyomásával valamennyi érintett hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a jelen Tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje adatait és igazolja, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót elolvasta, megismerte és az abban foglaltakat tudomásul vette. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy amennyiben nem járul hozzá az adatkezeléshez, ez esetben a weboldalt nem tudja böngészni.

 

Tartalomjegyzék

 1. Közös adatkezelők személye, elérhetőségei. 1
 2. Kik az Érintettek, kire vonatkozik jelen Tájékoztató?.. 1

III. Mit tartalmaz jelen Tájékoztató?.. 1

 1. Adatkezelés esetei:. 2
 2. Milyen jogai vannak az érintettnek?.. 14

Hova fordulhat jogai megsértése esetén?.. 14

VII. Adatbiztonság.. 15

 

IV. Adatkezelés esetei:

 • A weboldal felkeresésével és azon való böngészéssel kapcsolatos adatkezelés

Kezelt adatok köre:

Az oldal adatait az Üzemeltető és az Adatfeldolgozók a Google Analytics rendszerén keresztül gyűjtik. A kezelt adatok köre alapértelmezés szerint nem alkalmas a felhasználók személyes azonosítására, az adatok kezelése során a felhasználók személyes azonosítására az Üzemeltető és az Adatkezelők nem törekszenek.

Minden alkalommal, amikor ellátogat a weboldalra, automatikusan hozzájuthatunk az alábbi adatok bármelyikéhez:

 • (i). műszaki adatok, Beleértve az Internet protocol (IP) címet, amellyel az Ön gépe az internetre kapcsolódik, domain név és ország, amely lekéri az adatokat, a letöltött mappák, az Ön által használ böngésző típusa és verziószáma, böngésző plugin és verziószám, az operációs rendszer és platform;
 • (ii). a látogatásának adatai, beleértve a teljes Uniform Resource Locators (URL) kattintások összességét (clikstream) a weblapunkról és a weblapunkon keresztül (dátummal és időponttal), egyes látogatott weblapok dátuma és a látogatás időtartama, a lapon töltött idő és interakció adatai (úgy mint gördítések (scrolling), kattintások (clicks), és mouse-over), annak módja, hogy hogyan böngészett tovább a lapról, forgalmi adatok, helymeghatározó adatok, weblog és egyéb kommunikációs adatok illetve további szolgáltatások kezdeményezése és letöltések során megadott adatai.
 • Amennyiben Ön közösségi médián keresztül kerül velünk kapcsolatba, bizonyos adatokat gyűjtünk Önről a közösségi médiában használt adatlapjáról, a velünk kapcsolatos interakciójából, vagy azokból az adatokból, amelyeket termékeinkhez vagy szolgáltatásinkhoz kapcsolódóan Ön megad.

A fentieket a weboldal beállításival nem lehet korlátozni, az adatokat harmadik fél (Google LLC, Facebook Ireland Ltd.) tárolja, analizálja.

 

Érintettek köre: Minden természetes személy, aki felkeresi a weboldalt és azon böngészik.

Az adatkezelés célja minden esetben a weboldalunk használatának biztosítása, valamint a felhasználói élmény növelése.

Az adatkezelés időtartama: A Google Analytics alapértelmezett adatmegőrzési szabályzatának megfelelő alapértelmezett időintervallum.

 

Az adatok forrása: az érintett által közvetlen megadás a weboldal felkeresésével.

Az adatkezelés jogalapja felhasználó hozzájárulása, melyet a weboldal használatával  ad meg. /GDPR 6. cikk (1) a)/

Adatfeldolgozók, adattovábbítás: az oldalon tárolt adatokhoz az Üzemeltető és a lent feltüntetett Adatfeldolgozók férhetnek hozzá.

 

Az adatok felhasználása: a weboldal használatának biztosítása és felhasználói élmény fokozása.

 • Kapcsolatfelvétel(üzenet küldése Adatkezelőnek)

A weboldalon elérhető Kapcsolat menüpontban az érintettnek lehetősége van megadni személyes adatait annak érdekében, hogy tájékoztatást kapjon, ajánlatot kérjen, észrevételeket tegyen a weboldalon kínált szolgáltatásokkal, illetve az adatkezelő tevékenységével kapcsolatban (a továbbiakban: Kapcsolatfelvétel).

Az érintettek és a kezelt adatok köre: Azon érintettek, akik a kapcsolatfelvétel érdekében a weboldalon keresztül megadják személyi adataikat. A weboldalon történő adatmegadásra kizárólag a 16. életévüket betöltött, cselekvőképes természetes személyeknek van jogosultságuk. A 16. életévüket betöltött érintett hozzájárulásának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.

A Kapcsolatfelvétel során a következő személyes adatok megadása szükséges: név; e-mail cím; telefonszám; cím; üzenet.

Az adatkezelés célja: Kapcsolatfelvétel során az adatkezelés célja a weboldalon elérhető szolgáltatásokról és adatkezelő tevékenységéről való tájékoztatás nyújtása, ennek keretében kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás az adatkezelő által nyújtott szolgáltatások iránt érdeklődő érintettel, érintett tájékoztatása, az adatkezelő tevékenységével kapcsolatos észrevételek kezelése.

 

Adatkezelés időtartama: Adatkezelő az érintettek által megadott személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, így Kapcsolatfelvétel esetében a beterjesztett igény vagy kérdés lezárultáig, illetve amíg érintett nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását. A személyes adatok az adatkezelés céljának megszűnésével egyidejűleg, a jelen pontban megjelölt határidő elteltével, illetve az érintett kérésére haladéktalanul törlésre kerülnek.

Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása. /GDPR 6. cikk (1) a)/

Adatfeldolgozók, adattovábbítás: az oldalon tárolt adatokhoz az Adatkezelő (megkeresésre válaszadással megbízott Adatkezelői munkavállalók) jogosultak.

Az adatok felhasználása: a kapcsolatfelvétel céljának megfelelő tájékoztatás nyújtás, egyéb teljesítés.

 • Felhasználói fiók regisztrációval kapcsolatos adatkezelés

Az érintetteknek lehetőségük van regisztrálni és felhasználói fiókot létrehozni a weboldalon.

Az érintettek és a kezelt adatok köre: Azon érintettek, akik regisztrálnak Adatkezelő weboldalára.

Ehhez a következő személyes adatok megadása szükséges: felhasználói név, e-mail cím, jelszó

Az adatkezelés célja: saját felhasználói fiók létrehozása az érintett által a weboldal egyes opcióinak regisztrált felhasználóként történő használatához.

 

Adatkezelés időtartama: az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, regisztrációjának törléséig (amennyiben a fiókja legalább 3 éve teljesen inaktív, a felhasználói fiók törlésre kerül az adatkezelő által).

Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása. /GDPR 6. cikk (1) a)/

Az adatok felhasználása: a weboldal regisztrált felhasználóként történő használata érdekében.

 • Weboldal látogatásával kapcsolatos cookie-k és technikai eszközök

 

Adatkezelő jogszabályi kötelezettségének eleget téve az alábbiak szerint tájékoztatja érintetteket az általa weboldalán használt cookie-kkal, beépülő modulokkal, adatgyűjtőkkel kapcsolatban:

3.1. Cookie-k

 1. A cookie-k olyan kis adatfájlok, amelyek a weboldal meglátogatásakor a látogató böngészőjébe helyeződnek és ezen keresztül a számítógép merevlemezén adatokat tárolnak. A cookie-k lehetővé teszik az őket az eszközön elhelyező személy számára látogató felismerését a különféle webhelyeken, szolgáltatásokban, eszközökön. A cookie-kat azért használjuk, hogy megértve és emlékezve a látogató személyes böngészési preferenciáit, a jövőben személyre szabottabb élményt nyújthassunk a látogató számára. . A gyűjtött adatokat nem használjuk azonosításra vagy kapcsolatfelvételre.
 1. A cookie-k alkalmasak arra, hogy megjegyezzék a beállításokat, így nem kell azokat a felhasználónak újra rögzítenie, ha egy új oldalra lép, emlékeznek a korábban bevitt adatokra, ezért azokat nem kell újra begépelni, elemzik a honlap használatát annak érdekében, hogy az így nyert információk felhasználásával végrehajtott fejlesztések eredményeként az a lehető legnagyobb mértékben a felhasználó elvárásai szerint működjön, a felhasználó könnyen megtalálja a keresett információt, és figyelemmel kísérik hirdetéseink hatékonyságát
 1. A látogató webböngészőjében beállíthatja az összes cookie elfogadását vagy tiltását, illetve értesítés megjelenítését cookie érkezésekor. A böngészők nem egyformák, az adott program „Súgó” menüjében nézhet utána, hogy miként módosíthatók a cookie-beállítások.
  Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy bizonyos szolgáltatások cookie-kat igényelhetnek a működésükhöz, amelyek letiltása befolyásolhatja a szolgáltatások vagy azok egyes részeinek használatát.
 1. A cookie-k kezeléséről további tájékoztatást a allaboutcookies.orgweboldalon kaphat. A cookie-kat Adatkezelő a weboldal Ön igényeinek megfelelő kialakítására, termékeinek, szolgáltatásainak, marketing tevékenységének javítására használja.
 1. Adatkezelő az alábbi fajtájú cookie-kat használja, illetve használhatja weboldalán:
 • (i). Alapvető cookie-k: Ezek nélkül Adatkezelő nem tudja garantálni a weboldal megfelelő működését. Ezek nem gyűjtenek személyes adatot az érintettől.
 • (ii). Teljesítmény cookie-k Lehetővé teszik a weboldal teljesítményének és megjelenésének elemzését, valamint a hibák észlelését.
 • (iii). Funkcionális cookie-k Lehetővé teszik, hogy a weboldal jobb felhasználói élményt biztosítson. Például az ilyen típusú cookie-k segítségével biztosítjuk, hogy ha webhelyünkre látogat, az ott megjelenő információk megfeleljenek felhasználói beállításainak.
 • (iv). Hirdetési cookie-k Lehetővé teszik Adatkezelő számára, hogy hirdetéseket juttassanak el a látogatóhoz, illetve az ilyen kommunikációhoz adott külön hozzájárulás esetén közvetlenül felvegyék a látogatóval a kapcsolatot az érdeklődési körének megfelelő témákban, például olyan termékekre vonatkozó információk gyűjtésével, amelyeket a látogató megtekintett a weboldalon.

3.2. Beépülő modulok (Facebook Pixel beépítés, mely kód funkcionalitását tekintve irányadók rá a beépülő modulokra vonatkozólag alább írtak):

Weboldalunkon keresztül közösségi hálózatok beépülő moduljai is használhatók. Beépülő modult tartalmazó Szolgáltatás használatakor a látogató eszközéről adatok továbbítására kerülhet sor közvetlenül a közösségi hálózat szolgáltatójához. A Beépülő modulok által gyűjtött adatokra Adatkezelőnek nincs befolyása. Ha bejelentkezik egy közösségi hálózatba, közösségi hálózati fiókja tükrözheti Szolgáltatásaink használatát.

Ha műveleteket végez a Beépülő modulokkal, például a „Tetszik”, „Követés” vagy „Megosztás” pontra kattint, vagy hozzászólást ír, az adatok automatikusan megjelenhetnek a közösségi hálózati profilján. A Beépülő modulok még abban az esetben is továbbíthatják IP-címét a közösségi hálózatok szolgáltatói számára, ha nem jelentkezik be közösségi hálózati fiókjába. Az alábbiakban információkat találhat a Szolgáltatásainkban használt Beépülő modulok közösségi hálózati szolgáltatóiról:

Amennyiben az alábbi közösségi hálózatok közül annak tagjaként nem szeretné, hogy a Szolgáltató összekapcsolja a már általa tárolt adatait a Szolgáltatásaink használatával kapcsolatos adataival, akkor a Szolgáltatások használata előtt jelentkezzen ki a közösségi hálózatból.

 

 • Facebook Adatkezelő: Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, 2 Dublin, Ireland (a továbbiakban: „Facebook”). További információkat a Facebook adatkezelési szabályzatának webhelyén, a https://www.facebook.com/about/privacy/címen találhat.

 

Felhívjuk az érintettek figyelmét, tekintettel arra, hogy az előzőleg felsorolt szolgáltatók szerverei nem feltétlenül vannak Magyarországon, ezért előfordulhat, hogy a jelen pontban felsorolt adatok továbbításra kerülnek Magyarországon kívüli, külföldi országba. Ezzel kapcsolatos részleteket az előzőleg felsorolt linkeken elhelyezett tájékoztatókból ismerheti meg.

 

 

 

3.3. Hivatkozások és linkek

A weboldal harmadik személyek (azaz nem Adatkezelő által üzemeltetett) oldalaira mutató linkeket is tartalmazhat. Az Adatkezelőnek nincs befolyása a harmadik személyek által üzemeltetett oldalak tartalmára és biztonságára, ezért nem tartozik felelősséggel azokért. Felhívjuk figyelmét, hogy minden oldalon tekintse át az adatkezelési tájékoztatót személyes adatai megadása előtt.

 • Közösségi oldalakkal kapcsolatos adatkezelés, online marketing

Adatkezelő az alábbi közösségi oldalakon érhető el:

 • facebook: facebook.com/pamutbetyarok
 • instagram: instagram.com/pamutbetyarok

Adatkezelővel kizárólag akkor kerül kapcsolatba az érintett, közösségi oldalán keresztül és így kizárólag abban az esetben kerül sor az alábbi adatainak kezelésére, amennyiben az érintett az Adatkezelővel saját közösségi oldalán keresztül kapcsolatba lép. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy Adatkezelő közösségi oldalakon történő jelenléte marketing célú.

Az érintett a közösségi oldal szolgáltatója által meghatározott feltételek szerint, önkéntesen járul hozzá bizonyos cselekmények elvégzésével Adatkezelő által közzétett tartalmak követéséhez. Kérjük, hogy az érintett ismerje meg előzetesen a közösségi oldalak adatkezelésre vonatkozó tájékoztatóját, melyeket a https://www.facebook.com/about/privacy/, https://help.instagram.com/519522125107875 weboldalon érhet el.

Érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő közösségi oldalait, illetve azon közzétett tartalmakat kedveli (like), megosztja, követi, egyéb módon kapcsolódik hozzá önkéntesen.

Kezelt adatok: nyilvános név (azonosítás céljából), nyilvános e-mail cím (kapcsolattartás céljából), érintett nyilvános fotói (azonosítás céljából), érintett által a felhasználói felületen keresztül küldött üzenete, illetve értékelése (kapcsolattartás, illetve minőségbiztosítás céljából).

Mi az adatok forrása? Az érintett által közvetlenül megadott adatok.

Mi az adatkezelés célja? Az Adatkezelő termékeivel, működésükkel kapcsolatos hírek, újdonságok, weboldalra is felkerülő tartalmak minél szélesebb körhöz történő eljuttatása, hozzáférhetővé tétele, marketing azért, hogy így az érdeklődők tájékoztatásra kerüljenek.

Meddig kerül sor adatkezelésre? Az érintett kérése alapján a törlésig.

Adatkezelés jogalapja: Érintett felhasználó hozzájárulása, melyet a közösségi oldalak funkcióinak Adatkezelő vonatkozásában történő használatával ad meg. /GDPR 6. cikk (1) a)/

 • Hírlevél feliratkozás

Adatkezelő lehetőséget biztosít az érdeklődők számára, hogy a vele kapcsolatos hírekről újdonságokról első kézből, soron kívül értesüljenek. Ezen túlmenően az érdeklődők számára termékeinkre illetve szolgáltatásainkra vonatkozó gazdasági reklámot, közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresést is tartalmazó e-mail küldésére sor kerülhet amennyiben az érdeklődő erre vonatkozó igényét kifejezi a weboldalon keresztül a hírlevelére feliratkozás menüpont alatt.

 

Az érintettek és a kezelt adatok köre: Azon érintettek, akik a hírlevélre történő feliratkozás  érdekében a weboldalon keresztül megadják személyes adataikat. A weboldalon történő adatmegadásra kizárólag a 16. életévüket betöltött, cselekvőképes természetes személyeknek van jogosultságuk. A 16. életévüket betöltött érintett hozzájárulásának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.

A hírlevélre történő feliratkozáshoz a következő személyes adatok megadása szükséges: név; e-mail cím; telefonszám; információ arról, hogy miként talált rá Adatkezelőre (mely utóbbi célja saját belső  statisztika készítése név nélkül).

Az adatmegadás önkéntes, azaz nem köteles egyetlen weboldalra ellátogató érdeklődő sem arra, hogy személyes adatait a hírlevélre történő regisztráció érdekében megadja.

Az adatkezelés célja: tájékoztatás az Adatkezelővel kapcsolatos újdonságokról, hírekről illetve szolgáltatásainkra vonatkozó gazdasági reklám, közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés megküldése e-mailben.

 

Adatkezelés időtartama: Hírlevél feliratkozás esetén az adatkezelés a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig történik. A hozzájárulás a https://pamutbetyarok.hu/email címre küldött emailben, vagy a hírlevélben szereplő linkre kattintva bármikor vissza lehet vonni.

Adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, az Eker. tv. 13/A. §-a, valamint a Grt. 6. § (1) bekezdése alapján.

Adatfeldolgozók, adattovábbítás: Adatkezelő az ún. www.mailchimp.com marketing szolgáltatást veszi igénybe a hírlevelek megküldéséhez. A szolgáltató adatkezelési tájékoztatóját az alábbi linken érhetik el:

www.mailchimp.com/legal/privacy

Kérjük, hogy figyelmesen olvassák el az érdeklődők mielőtt feliratkoznának a hírlevélre.

Az adatok felhasználása: hírlevél megküldése érdekében kerül sor az adatok felhasználásra.

 • Webshop használatával kapcsolatos adatkezelése

A weboldalunk elsődlegesen termékeke értékesítésére létrehozott weboldal, úgynevezett webshop. Webshopunk használatával termékeinket vásárolhatják meg kedves megrendelőink. A vásárláshoz a vonatkozó jogszabályok  alapján személyes adatokat szükséges megadnia az éritetteknek, melyeket a vonatkozó jogszabályok szerinti időtartamban tárolnunk szükséges. Az alábbiakban tájékoztatjuk az érintetteket kapcsolódó adatkezelésünk részleteiről:

Kezelt adatok köre: a számlázáshoz és szerződéskötéshez a vezetéknév, keresztnév, lakcím (ideértve irányítószám, utca házszám, város) feltétlenül szükséges, kapcsolattartáshoz a telefonszám és e-mail cím szükséges, a megrendelt termékek köre, rendelés részletei, nem készpénzes fizetés esetén, ezen opció biztosításához szükséges banki adatok (akár bankkártya adatok is) szükség szerint.

 

Érintettek köre: Minden természetes személy, aki felkeresi a weboldalt és azon böngészik.

Az adatkezelés célja webáruházunkban történő termékvásárlás lebonyolításához (ingó adásvétel) szükséges adatok megadása.

Az adatkezelés időtartama: Szerződés teljesítéséig.

 

Az adatok forrása: az érintett által közvetlen megadás a webshop használata során a termékvásárlás esetén.

Az adatkezelés jogalapja szerződés teljesítése /GDPR 6. cikk (1) b)/

Adatfeldolgozók, adattovábbítás: lásd jelen Tájékoztató V. fejezetében.

 

Az adatok felhasználása: a megrendelés teljesítése érdekében kerül sor az adatok felhasználására.

 • Kiszállítással történő rendeléshez kapcsolódó adatkezelése

A weboldalunkon történő vásárlás esetén lehetősége van az érintett vásárlónknak kiszállítást kérni. Az alábbiakban tájékoztatjuk az érintetteket kapcsolódó adatkezelésünk részleteiről:

Kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím.

 

Érintettek köre: Minden természetes személy, aki kiszállítással történő vásárlási opciót választ.

Az adatkezelés célja a webáruházon keresztül megvásárolt termékek megrendelő, vásárló részére történő átadása (ideértve a termékek postai úton, futár útján történő megküldését illetve átvételi pontokon történő átadását).

Az adatkezelés időtartama: Szerződés teljesítéséig.

 

Az adatok forrása: az érintett által közvetlen megadás a webshop használata során a termékvásárlás esetén.

Az adatkezelés jogalapja szerződés teljesítése /GDPR 6. cikk (1) b)/

Adatfeldolgozók, adattovábbítás: az lásd. jelen Tájékoztató V. fejezetében.

 

Az adatok felhasználása: a szerződés teljesítése érdekében (megrendelt termékek kiszállítása).

 • Webáruházon keresztül történő vásárlások számlázásához szükséges adatok  adatkezelése

Kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, lakcím, e-mail cím.

 

Érintettek köre: Minden természetes személy, aki vásárol a webáruházban.

Az adatkezelés célja A számlázással kapcsolatos adózási és számviteli jogszabályi kötelezettségek teljesítése.

Az adatkezelés időtartama: az adatok felvételétől számított 5 évig.

 

Az adatok forrása: az érintett által közvetlen megadás a webshop használata során a termékvásárlás esetén.

Az adatkezelés jogalapja szerződés teljesítése /GDPR 6. cikk (1) c)/

Adatfeldolgozók, adattovábbítás: az lásd. jelen Tájékoztató V. fejezetében.

 

Az adatok felhasználása: a vásárlásról számla kiállítása.

 • Szerződéssel kapcsolatos jogviszonnyal összefüggő igényérvényesítéssel kapcsolatos  adatkezelése

Kezelt adatok köre: a vásárlásnál megadott személyes adatok, számlázáshoz szükséges adatok, valamint (attól függően, hogy vesz-e igénybe  ilyen opciót) a futárszolgálattal történnő kiszállításhoz szükséges adatok, valamint a nem készpénzes fizetéshez szükséges adatok.

 

Érintettek köre: Minden természetes személy, aki vásárolt a webáruházban.

Az adatkezelés célja a szerződéssel összefüggésben jogi igény érvényesítése, jogi igényekkel szembeni védekezés, esetleges hatósági és bírósági eljárásokban történő védekezés, adatszolgáltatás, valamint a szerződés mint jogviszony valamennyi releváns körülményének az előzőek kapcsán történő igazolhatósága és bizonyítása érdekében végzett folytatólagos adatmegőrzés.

Az adatkezelés időtartama: Jogi igényre vonatkozó elévülési idő végéig / Eljárás indítására nyitva álló határidő végéig.

 

Az adatok forrása: az érintett által közvetlen megadás a webshop használata során a termékvásárlás esetén.

Az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő, mint eladó azon jogos érdeke, hogy igényérvényesítés vagy védekezés esetén megfelelő bizonyítékok birtokában legyen (ideértve az Adatkezelő által vagy vele szemben érvényesíthető adójogi igényeket is)/GDPR 6. cikk (1) f)/

Adatfeldolgozók, adattovábbítás: lásd. jelen Tájékoztató V. fejezetében.

 

Az adatok felhasználása: jogi igény érvényesítés.

Egyéb kapcsolódó információk:

A regisztrációs adatok Adatkezelő részére történő rendelkezésre bocsátásával valamint az Adatkezelő által az Érintett rendelkezésére bocsátott Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Érintett általi elfogadásával az Érintett és az Adatkezelő között egy olyan, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2011. évi CVIII. törvény hatálya alá tartozó szerződés jön létre, amelynek értelmében az Adatkezelő a weboldal használatának biztosítására valamint a webáruházon keresztül megvásárolt termékek tulajdonjogának és birtokának Érintett részére történő átruházására, míg az Érintett megvásárolt termékek vételárának megfizetésére köteles.

A fenti adatkezelések kapcsán az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy az Érintett azon adatainak megadása, amelyeket jogi kötelezettség vagy az Adatkezelővel létrejövő szerződés előkészítése, illetve teljesítése alapján kezel, a szerződéses jogviszony létesítése illetve az abból származó egyes kötelezettségek teljesítése érdekében kötelező, a szükséges adatok megadása nélkül az Adatkezelő nem lenne képes a szerződéssel összefüggésben vállalt vagy jogszabályban előírt kötelezettségei teljesítésére.

A fentiekben megadott megőrzési időket az Adatkezelő arra tekintettel határozta meg, hogy meghatározott adatok esetén a fenti táblázat utolsó előtti sorának megfelelően a személyes adatok kapcsán jogi igényérvényesítés céljából is történhet adatkezelés, így ha a jogi igényérvényesítési idő hosszabb, mint az egyéb adatkezelési céllal érintett megőrzési idő lenne, az utóbbi került mindenhol feltüntetésre.

 

Más forrásból beszerzett Érintetti adatok kezelésére sor  kerülhet az Adatkezelő által az alábbiak szerint:

 • Kezelt adatok köre: rendelés azonosító, név, e-mail cím, bruttó összeg és vásárlás ideje;
 • Kezelt adatok forrása: A Webáruházon keresztül történő vásárlások során az online fizetés lebonyolítását biztosító pénzügyi szolgáltató.

Az Adatkezelő a jelen Tájékoztatóban részletezetten kezelt adatok körének teljességéről biztonsági mentést készít, melynek célja a Webáruház használatával kapcsolatos, a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban, valamint a kapcsolódó ÁSZF-ben szabályozott folyamatok megszakítás nélküli működésének biztosítása, akár az informatikai rendszerekben bekövetkező esetleges működési zavarok esetén is. A biztonsági mentés készítésének jogalapja az Adatkezelőnek a Webáruház használatával kapcsolatos folyamatok folyamatos működéséhez fűződő jogos érdeke. Az Adatkezelő a biztonsági mentéseket a következő biztonsági mentés időpontjáig őrzi. A biztonsági mentés gyakorisága: havi; biztonsági mentés készítésébe bevont adatfeldolgozó: lásd. jelen Tájékoztató V. fejezetében.

Adatkezelő az érintettekkel történő kommunikációhoz, így a megrendelésekkel kapcsolatos egyeztetések, számlák megküldésének stb. bonyolításához a Gmail e-mail szolgáltatást veszik igénybe, így az ezen kommunikáció során megjelenő személyes adatok a Google szolgáltató által is kezelésre kerülnek, mint adatfeldolgozó által. Kérjük olvassák el az adatfeldolgozó kapcsolódó adatkezelési tájékoztatóját az  alábbi linken érhető  el: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

 1. Adatfeldolgozók, adattovábbítás címzettjei

Személyes adatok feldolgozását alapvetően az Adatkezelő látja el, vagy ha a feladatot kiszervezi, úgy abban az esetben azt a Tájékoztatóban az egyes adatkezeléseknél meghatározott, az alábbiakban felsorolt adatfeldolgozó(k) látja/látják el. Ebben az esetben az adatfeldolgozók felé ad át adatot az Adatkezelő és felel az adatfeldolgozók tevékenységéért.

Adatkezelő az érintett által meghatározott adatait szerződéses Partnerei számára akkor továbbíthatja, ha az Adatkezelő az adattovábbítás előtt a Partnert az érintett számára megnevezte, a várható adatkezelési időt, valamint célt meghatározta és érintett az adattovábbításhoz hozzájárult. Adatkezelő a Partnereket elérhető hirdetmény vagy tájékoztató útján is megnevezheti.

Adatkezelő hatósági megkeresés esetén, törvény felhatalmazása alapján továbbíthat adatokat a kérelmező hatóság felé.

Amennyiben az Adatkezelő által a Partnerei számára végzett adatfeldolgozási tevékenység megköveteli, úgy az Adatkezelő adatokat továbbíthat hatóságok, jogszabályban vagy adatfeldolgozási szerződésben meghatározott személyek felé. Ebben az esetben az érintettek tájékoztatást a Partnernek, mint adatkezelőnek kell megtennie.

Adatfeldolgozók megnevezése:

Adatfeldolgozó megnevezése Hostinger International Ltd.
cégjegyzékszám/nyilvántartási szám
székhely 61 Lordou Vironos Street, 6023 Larnaca, Cyprus
adószám
KSH szám
e-mail cím support@hostinger.com
Adatkezelő részére nyújtott szolgáltatás megnevezése tárhelyszolgáltatás (hosting) nyújtása (A cég a személyes adatok tárolására szolgáló szervert biztosítja és üzemelteti az Adatkezelő megbízásából.) és biztonsági mentés készítése.
Adatfeldolgozó megnevezése Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság
cégjegyzékszám/nyilvántartási szám 01-10-042463
székhely 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
adószám 10901232-2-44
KSH szám 10901232-5310-114-01
e-mail cím ugyfelszolgalat@posta.hu
Adatkezelő részére nyújtott szolgáltatás megnevezése A Webáruházon keresztül megvásárolt termékek házhoz szállításának biztosítása.
Adatfeldolgozó megnevezése GLS General Logistics Systems Hungary Kft.
cégjegyzékszám/nyilvántartási szám 13-09-111755
székhely 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.
adószám 12369410-2-44
KSH szám 12369410 5320 113 13
e-mail cím adatvedelem@gls-hungary.com
Adatkezelő részére nyújtott szolgáltatás megnevezése A Webáruházon keresztül megvásárolt termékek házhoz szállításának biztosítása.
Adatfeldolgozó megnevezése Barion Payment Zrt.
cégjegyzékszám/nyilvántartási szám 01-10-048552
székhely H-1117, Budapest, Infopark sétány 1.
adószám 25353192243
KSH szám 25353192 6619 114 01
e-mail cím www.barion.com
Adatkezelő részére nyújtott szolgáltatás megnevezése A Webáruházon keresztül történő vásárlások során az online fizetés lebonyolítását biztosítja.
Adatfeldolgozó megnevezése KBOSS.hu Kft.
cégjegyzékszám/nyilvántartási szám 01-09-303201
székhely 1031 Budapest, Záhony utca 7.
adószám 13421739-2-41
KSH szám 13421739 6201 113 01
e-mail cím info@szamlazz.hu
Adatkezelő részére nyújtott szolgáltatás megnevezése Számla kiállítása, megküldése Érintett vásárló részére

Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozót vonjon be az adatkezelési folyamatba, amelyről jelen Adatkezelési tájékoztató módosításával tájékoztatja az érintetteket.

 

 

VI. Milyen jogai vannak az érintettnek?

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a 2011. évi CXII. Info tv., valamint a GDPR alapján az alábbi jogokkal élhetnek a Adatkezelő által végzett adatkezeléssel kapcsolatban:

 • (i). kérelmezhetik a Adatkezelőtől a rájuk vonatkozó személyes adatokra vonatkozó tájékoztatást és azokhoz való hozzáférést,
 • (ii). azok helyesbítését,
 • elfeledtetését (mely az adatok végleges és teljes törlését magába foglalja), vagy
 • kezelésének korlátozását és
 • (v). tiltakozhatnak személyes adataik kezelése ellen, valamint
 • megilleti az adathordozhatósághoz való jog,
 • hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén jog a hozzájárulás visszavonásának joga,
 • adatvédelmi hatósági eljárás kezdeményezésének joga,
 • bírósághoz fordulás joga,
 • (x). kártérítés, sérelemdíj iránti igény;

Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintettek jogaik gyakorlását az info@pamutbetyarok.hu e-mail címre, vagy Adatkezelő székhelyére megküldött nyilatkozattal tehetik meg. Az Adatkezelő a nyilatkozat beérkezését követően az Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató VIII./(xi) pontja szerinti eljárás mellett megvizsgálja és megválaszolja a megkeresést, valamint megteszi az Adatkezelő szabályzataiban, egyéb belső előírásokban és a jogszabályokban foglaltak szerinti szükséges lépéseket.

Egyebekben az érintettek jogaira és azok gyakorlására vonatkozó részletes tájékoztatást az Általános Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza.

 

Hova fordulhat jogai megsértése esetén?

 • (i). Panasz benyújtása Adatkezelő felé az info@pamutbetyarok.hu e-mail címre, vagy székhelyére történő levélküldés útján.

 

 • Az érintett jogosult panasszal élni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál:
Név Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
posta cím 1374 Budapest, Pf. 603.
e-mail cím ugyfelszolgalat@naih.hu
honlap cím http://naih.hu
telefonszám +36(1) 391-1400
fax +36(1) 391 14 10

Továbbá, kiskorúakat sértő, gyűlöletkeltő, kirekesztő tartalmakkal, helyreigazítással, elhunyt személy jogaival, jó hírnév megsértésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén:

Név Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Székhely 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.
postacím 1525. Pf. 75
e-mail cím info@nmhh.hu
honlap cím http://nmhh.hu/
telefonszám (06 1) 457 7100
fax (06 1) 356 5520

Azonban kérjük az érintetteket, az eljárás kezdeményezése előtt panaszukkal szíveskedjenek először az Adatkezelő felé fordulni, azt Adatkezelő részére elküldeni a jelen adatkezelési szabályzatban rögzített elérhetőségek egyikére annak érdekében, hogy a sérelmes helyzet a lehető leggyorsabban kivizsgálásra és szükség szerint orvoslásra kerülhessen.

 • Az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz (az érintett választása szerint az alperes székhelye vagy az érintett lakóhelye szerint illetékes Törvényszék) fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A személyes adatok védelmével összefüggésével kapcsolatosan indított per illetékmentes.

Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani. Abban az esetben, ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

 

 

 

 

VII. Adatbiztonság

Adatkezelő elkötelezetten védi a személyes adatokat az elvesztés, jogellenes használat, jogellenes továbbítás, módosítás, jogosulatlan hozzáférés, elérhetetlenség vagy megsemmisülés ellen, és megtesz a technika és tudomány mai állása szerint minden szükséges és elvárható óvintézkedést a személyes adatok bizalmasságának megőrzése érdekében, beleértve a megfelelő technikai és szervezeti intézkedések alkalmazását is.

Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy az interneten keresztül történő adattovábbítás nem teljesen biztonságos folyamat, melyre tekintettel tájékoztatjuk, hogy az érintett általi adattovábbításért az érintett teljes felelősséggel tartozik, Adatkezelő nem vállal felelősséget és garanciát a weboldalon történő adattovábbítás biztonsága tekintetében, így különösen a weboldal biztonságáért (vírus és kártékony szoftverek alóli mentességért), hibamentességéért. Az érintettek a weboldalt saját felelősségükre használhatják. A weboldalon elhelyezésre kerülhetnek olyan linkek, melyek harmadik fél oldalaira mutatnak, mely oldalakért és az azok miatt keletkezett károkért Adatkezelőt semmilyen felelősség nem terheli, felelősséget nem vállal, ezen oldalakat az érintettek saját kockázatukra látogatják. Ellenkező tájékoztatás hiányában ugyan így a Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és adatkezelésekre, melyek a Honlapon hirdető, vagy azon más módon megjelenő, az Adatkezelőkön kívüli harmadik személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz, szolgáltatásaihoz, egyéb kampányaihoz, az általuk közzétett tartalmakhoz kapcsolódnak. Az érintettek kizárólag ezen rendelkezések elfogadása esetén használhatják és használják a weboldalt, melyre tekintettel tájékoztatjuk, hogy a weboldal használatával ezen rendelkezéseket az érintett tudomásul veszi és elfogadja.

 

Adatkezelő a jelen Tájékoztató módosításának jogát fenntartja.

Módosítások jegyzéke:

 • 01.01. Adatkezelési Tájékoztató elkészítése
 • 10.27. Adatkezelési Tájékoztató frissítése, változásokkal egységes szerkezetben

Módosítás esetén azt megfelelően közzé teszi Adatkezelő. Kérjük időközönként ellenőrizze a módosításokat.

Amennyiben Ön továbbra is igénybe veszi szolgáltatásainkat és használja a weboldalt, Ön ezzel megerősíti, hogy elolvasta és megértette az adatvédelmi Tájékoztatónk legutóbbi változatában található rendelkezéseket.

Kelt: 2020. október 27.

 

Jóváhagyta:

Répási Károly ev.

mint Adatkezelő

 

Marlok Róbert ev.

mint Adatkezelő